Juha Pekkala

  • Viittomakielen tulkkaus kuulo- ja kuulonäkövammaisille
  • Kommunikaatio-opetus

Tulkkausalueena kaikki Lapin kunnat.

Asiakasryhmät
Viittomakieliset, kuuroutuneet, huonokuuloiset, kuurosokeat. Viitottu puhe, taktiiliviittominen sekä rajoittuneet näkökentät.
Sosiaaliset pikaviestit

Työkokemus
Tulkkina kuuroille ja kuurosokeille vuodesta 1985 alkaen. Toiminut pitkään myös viittomakielen ja tukiviittomien opettajana.

Erityisosaaminen ja harrastus
Metsästys, kalastus, hiihtolajit ja retkeily.

takaisin Tulkit-sivulle